Her kan du se lengdene på de forskjellige temperatur følerne i AHU aggregatene og hvor de skal brukes. Bruk koblingsskjemaet som er knyttet mot hvert enkelt AHU aggregat for å finne rett koblingspunkt på hovedkortet i aggregatet.

 

Dokumentnavn

 

Språk

Oppsett på hvilke temp. sensorer som går hvor i AHU aggregatene  

Norsk