Tenker du på hvorfor du skal ventilere din boenhet?

Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere:

1. Tilføre ren frisk luft som høyner miljøet i boenheten, og gir deg større velvære.

Nye boenheter er testet mot lekkasje i henhold til byggforskriftene, dette betyr at du må skifte luften mekanisk gjennom balansert ventilasjon.

2. Hindre muggdannelse og fuktskader

Da alle nye boenheter er tette er det helt nødvendig å få ventilert rommene slik at fuktighet ikke dannes og får sette seg i materialer. Dette kan i neste omgang føre til mugg og råteskader.

I tillegg er mulighetene store for individuell tilpasning av ditt inne miljø. En kan f.eks. forsere avtrekk fra våtrom under bruk, forsere tilluft i rom med ildsted under opptenning, forsere avtrekk i rom ved en gitt CO2 metning., minisere ventilering ved bruk av ”borte” funksjonen etc.

Hvor brukes  behovsstyrt ventilasjon?

I alle boliger vil det være formålstjenlig å behovsstyre ventilasjonen

Forsert tilluft når du fyrer opp I de moderne ildstedene for ved.
Forsert avtrekk fra våtrom under bruk.
Forsert avtrekk og tilluft I rom hvor mange personer oppholder seg og CO2 metningen blir høy
Lav ventilering og redusert energibehov når du er borte.

Disse eksemplene samt flere ligger integrert I styringen til Ensy AHU