Optimaliser ditt hjemmemiljø med Ensy AHU

Tilfredsstiller TEK 17 og gir deg ren frisk luft, og riktig ventilering av din bolig

Les mer

For deg som installatør

Våre produkter selges kun gjennom våre autoriserte distributører. Disse distributørene har våre aggregater på lager og er leverandører av alt annet utstyr i forbindelse med installasjonen.

Les mer

Luftbehandlings-aggregater fra Ensy

Les mer om boligventilasjon fra Ensy.

Les mer

Tenker du på hvorfor du bør ventilere ditt hjem?

Når er det riktig å bruke ventilasjon i et hjem, og hvorfor?

Les mer

Hvor er behovsstyrt ventilasjon nødvendig?

I alle boliger vil det være hensiktsmessig å bruke behovsstyrt ventilasjon.

Les mer

Kontakt en distributør

Våre distributører tilbyr design, beregning og et bredt spekter av ventilasjonsprodukter.

Les mer