Slik fungerer behovsstyrt ventilasjon

Behovsstyrt ventilasjon Energieffektiv ventilasjon handler i tillegg til høy virkningsgrad og lav SFP også om å tilføre riktig luftmengde til riktig tid. Med dagens teknologi gir den mulighet for å behovsstyre ventilasjonen slik at et godt innemiljø samt lavt energiforbruk ivaretas.

  1. Bevegelsesvakt: Ved montering i oppholdsrom vil denne gi signal til aggregatet om å øke hastighet til max luftmengde.
  2. Ventilasjonsaggregat plassert i egnet rom sentralt i boligen(bod/vaskerom) for å sikre lett tilkomst for service og filterbytte.
  3. Fuktføler: Dette er innmontert, som standard, i aggregatet levert fra fabrikk. (Unntatt på produktet AHU-200 (Utgått)). Ved montering av ekstra sensor på bad / våtrom, da vil denne sensoren gi raskere signal om fuktnivået i rommet og dermed gi raskere forsert ventilasjon. (max luftmengde).
  4. CO2-føler: Kan monteres i oppholdsrom, vil gi signal til aggregatet om forurensningsnivå i rommet. Ventilasjonen reguleres etter behov.
  5. Ovn/Peis/-Baderom: Trådløst pulsbryter kan benyttes for økt tilluft ved bruk av ildsted. Monteres på egnet sted i forhold til ildstedet. Kan også plasseres nær baderom for enkel betjening av forsert ventilasjon. (max luftmengde)
  6. Styrepanel 0100051 plasseres på et egnet sted i boligen for å gjøre overvåkning og regulering av ventilasjon så enkel som mulig.
    På nyere modeller unntatt (AHU-200, AHU-300 Himling, AHU 400 Himling og AHU 200 KV og KH) er styrepanelet innmontert i frontluken fra fabrikk. En må da evt. etterbestille et ekstra styrepanel dersom en ønsker regulering av ventilasjon fra et annet rom.
  7. Aggregatet er tilrettelagt for tilkobling av ekstern kjøkkenhette. Dette er en alternativ løsning om det er problemer med avkast gjennom vegg.

anitahus675