Filterskifte – Bruk av originale eller tilsvarende filter

Filterskifte skal utføres minimum en gang pr år, men gjerne oftere. Utendørs luftkvalitet avgjør hvor ofte filter må byttes. Tette filter gjør at ventilasjonsaggregatet ikke fungerer slik det skal, og kan i verste fall føre til skader på aggregatet og fuktskade i boligen på grunn av for liten luft-gjennomstrømning.

Det skal alltid benyttes originale filter eller filter med samme kvalitet som blir levert med aggregatet ved installasjon. Det betyr at nye filter skal ha filterklasse F7/EPM1 55 % (evt. annen beskrivelse til gjeldende aggregat) med tilsvarende lysåpning og areal på filterduken som originalfilteret levert med aggregatet. Dersom det brukes uoriginale filter som ikke tilfredsstiller produsentens spesifikasjoner kan dette føre til:

  •  Redusert luftgjennomstrømning slik at prosjekterte luftmengder ikke opprettholdes
  •  Høy luftfuktighet
  •  Økt slitasje på komponenter som vifter, rotormotor og drivreim til rotor
  •  Avslag på reklamasjon på komponenter som påvirkes av tette eller feil filter.

Dokumentnavn

Språk

Norsk