Dette elektroniske skjemaet kan skrives ut og fylles ut manuelt. Det kan også lagres på egen datamaskin for så å fylles ut elektronisk. Utfylt skjema skal kobles opp mot «CASE» nr. i rapporteringsystem.