Viser her hvordan en kan bygge om rotorveksler slik at en får satt inn ny STEGIA rotormotor.

 

Dokumentnavn

 

Språk

393804-2 HVORDAN SKIFTE TIL STEGIA MOTOR PÅ ET AHU-700 AGGREGAT    Norsk