Här kan du se längden på alla temperatursensorer i AHU-enheterna och var de används. Använd kopplingsschemat som är bifogat på webbplatsen för varje AHU-enhet för att vara säker på att du ansluter till rätt sockelkontakt på huvudkortet.

 

Document name

 

Language

Sensor length and where used in AHU units  

English