Tänker du på varför du ska ventilera ditt boende?

Det är i huvudsak två anledningar till varför vi behöver ventilera:

1. Tillföra ren, frisk luft som förbättrar miljön i ditt boende och ger dig ett större välbefinnande.

De nya bostadsenheterna är läckagetestade i enlighet med byggföreskrifterna vilket gör att luftutbytet sker genom balanserad ventilation.

2. Förhindra mögel och fuktskador.

Eftersom alla nya bostäder är täta, är det viktigt att ventilera i samtliga rum så att inte fukt kan bildas och får fäste i byggnadsmateriel. Detta kan i sin tur leda till mögelpåväxt och rötskador.
Dessutom finns det stora möjligheter att anpassa till din egna innemiljö. Man kan till exempel forcera frånluft i våtutrymmen med fuktgivare då de används, vid eldning i öppen spis kan man forcera tilluft, styra på CO2 koncentration samt använda ett ”borta” läge för att spara energi.

Hur används behovsstyrd ventilation?

Behovsstyrd ventilation används med fördel i alla boenden.

Använd forcerad tilluft vid eldning med ved.
Använd forcerad frånluft i våtrum då dessa är i bruk.
Använd forcerad tilluft i rum där många personer vistas och CO2 koncentrationen är hög.
Min ventilation och reducerat energibehov då du är borta.

Detta är exempel på funktioner som är integrerade samt ytterligare några från fabrik i styrningen på Ensy AHU.