Så fungerar behovsstyrd ventilation

Behovsstyrd ventilation, Energieffektiv ventilation handlar utöver hög verkningsgrad och låga SFP-värden också om att tillföra rätt luftmängd vid rätt tillfälle. Med dagens teknik ges det möjlighet att behovsstyra ventilationen samt att erbjuda en god inomhusmiljö och dessutom till en låg energiförbrukning.

  1. Rörelse Detektor: När den är installerad och aktiverad kommer den att skicka en signal om att öka luftflödet till maxflöde.
  2.  Ventilationsaggregat placerat i lämpligt rum i bostaden (ex. Tvättstuga) för att göra service och filterbyte enkelt.
  3. Fukt givare: Denna är inbyggd från fabrik i aggregatet (ej AHU-200). Då man installerar separat givare i badrum eller våtutrymme kommer givaren snabbare reagera och ge signal om max luftflöde.
  4. CO2 Sensor: Kan installeras i vardagsrum eller i rum med hög personbelastning. Aggregatet kommer då att reglera enligt detta.
  5. Öppen spis/kakelugn/Badrum: Trådlös pulsgivare kan användas för att öka tilluftflödet och monteras på lämpligt ställe i förhållande till aggregatet. Kan också placeras när badrum för att vara lätt tillgänligt.
  6. Kontroll Panel 0100051 som placeras på lämpligt ställe för att underlätta reglering av inneklimatet. På nyare modeller (ej AHU-200 Ceiling och AHU-300 Ceiling) är kotroll panelen monterad i frontdörren på aggregatet. Vid behov av ytterligare panel beställes denna separat.
  7. Enheten är lämplig för anslutning av en extern kökskåpa. Detta är ett alternativ vid problem med avluft genom väggen.

anitahus675