Ensy, startade sin verksamhet 1903, genom åren har företaget levererat värme- och ventilationsprodukter till Skandinaviska och Rysska marknaden. Produkterna har levererats under varumärken som Pyrox, Frico, Systemair, Villavent för att nämna några. Allt sedan 1970-talet har över 200,000 enheter bostadsventilation producerats och levererats av Ensy.

Fram till 2004 var all produktion förlagd till Tysnes utanför Bergen i Norge, efter detta flyttades produktionen till universitetsstaden Cjul i Rumänien. All produktutveckling är fortfarande kvar i Tysnes för att ligga nära huvudmarknaderna och få optimal feed-back samt finnas i framkant utvecklingsmässigt.

Med lång erfarenhet från produktion och utveckling av bostadsventilation har nästa naturliga steg varit att utveckla och lansera en egen serie av aggregat för balanserad ventilation. Aggregaten är framtagna enligt TEK 10 standard och certifierat av Tyska TüV Reinland.

Energieffektiv ventilation för alla!

ENSY AHU 200, 300, 400 och 700 är nya modeller av ventilationsaggregat i ENSY: s AHU-serie. Kapaciteten är från 200 till 700 m³ / h och passar allt från lägenheter / hus och villor till mindre kontorsbyggnader och dagis. Modellerna är baserade på bästa tillgängliga teknik, vilket resulterar i att vi är en av de bästa när det gäller energieffektivitet, mycket låg ljudnivå, komfortabel drift och en tilltalande design.

AHU-aggregat är naturligtvis utformade för att klara kraven i dagens regler (TEK 17 – norsk standard). Dessutom motsvara alla aggregatkrav i passivhusstandard. Passivhusstandard: sätter minsta temperatureffektivitet för värmeåtervinning högre än 80%, nominell 82% eller högre och specifik fläkteffekt hos ventilationsenheten (SFP) till lägre än 1,5.

Energieffektiv ventilation syftar till hög effektivitet och låga SFP, men handlar också om att tillhandahålla korrekt luftflöde vid rätt tidpunkt. Med vår teknik kan du styra enheterna så att en god inomhusmiljö och att låg energiförbrukning tillhandahålls hela tiden.

AHU 200, 300, 400 och 700 är konstruerade för värmeåtervinning med luftflöden upp till 700 m³/h. Energin från frånluften överförs till tilluften via en roterande värmeväxlare där till-/ och frånluftsflödet passerar utan att komma i kontakt.

Enheten har i standardutförande ett värmebatteri för extra uppvärmning av tilluft och fuktgivare för kontroll av luftfuktigheen. Enheterna kan också anslutas till spiskåpan, pulsomkopplare för forcering i till exempel för badrum, sensor för CO²-hantering och omkopplare för styrning av hemma – / borta-funktion. Hantering av extra styrutrustning är naturligtvis integrerad i alla AHU-enheter.

ENSY avser att vara i framkant med tekniska lösningar och vi tar därför gärna emot input och feedback från våra kunder och försöker anpassa oss efter deras behov.

Enheterna är utvecklade enligt TEK 17-standarden och certifierade av tyska TUV Rheinland.

Ensy-produkterna är certifierade för den skandinaviska, europeiska och ryska marknaden.

SAMSVARS ERKLÆRING – DECLARATION OF CONFORMITY

edgar
______________________
Edgar Ødegård
CEO